Categories

[Click] 

METAL BEADS

Metal Hollow Beads 4mm (N) +/-100pcs
R 20.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 5mm (N) +/-100pcs
R 21.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 2mm (S) +/-100pcs
R 18.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 5mm (S) +/-100pcs
R 21.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 6mm (S) +/-50pcs
R 15.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 8mm (S) +/-50pcs
R 10.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 2.5mm (N) +/-100pcs
R 18.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 10mm (N) +/-20PCS
R 15.00
Qty: 
Metal Hollow Beads 6mm (N) +/-50pcs
R 15.00
Qty: 
SPACER 4MM/BR 1000PCS
R 20.18
Qty: 
SPRING 1X3MM TUBE/N 500PCS
R 10.09
Qty: 
SPRING 1X3MM TUBE/BR 500PCS
R 15.00
Qty: 
CENTRE LOOP BEAD/RAW 50PCS
R 10.09
Qty: 
FILIGREE NEW 6MM RND/BR 200PCS
R 29.25
Qty: 
SQUARED 1.7X4.2 TUBE/BR 500PC
R 10.09
Qty: 
HOLLOW 5MM BI-CON/BR 500PC
R 20.17
Qty: 
HOLLOW 6MM BI-CON/BR 200PC
R 20.17
Qty: 
FLAT 5X4MM DROP/BR 200PC
R 20.00
Qty: 
CUBE 5MM METAL/BR 500PC
R 22.00
Qty: 
CUBE 6MM METAL/BR 200PC
R 15.13
Qty: 
METAL29 INDIAN 100G +-34PCS
R 25.22
Qty: 
METAL33 INDIAN 100G +-95PCS
R 25.22
Qty: 
MB 3HOLE DIV/NICKEL 100PCS
R 20.17
Qty: 
MB 2STR JOINER NICKEL 100PCS
R 20.17
Qty: 
MB DRAGONFLY/ANT.BR 100PCS
R 20.17
Qty: